ارتباط با بازرگانی راد( فروشگاه اپن)

لطفاً جهت ارتباط با مدیریت و استعلام قیمت ها از طریق فرم اقدام نمائید.

آدرس دفتر مرکزی : خ پانزده خرداد بازار آهنگران کوچه کمال بشیری کوچه پشت مسجد مجتمع تجاری فدک طبقه اول پ ۱۴-۱۵

شماره تماس:
۵۵١۶۶٢٨۵ -۵۵۶٢۵۵۶٧ – ۵۵۶٢۵۵٠٢ – ۵۵۶٣٠٧١٩

ارسال ایمیل به ما